สมัครแข่งขัน

Register

แจ้งชำระเงิน

Notice Payment

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

Check application status


หมายเหตุ / Remark

** ผู้สมัครวิ่งที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอความกรุณาอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินที่เมนู >> แจ้งชำระเงิน ด้วยค่ะ

** After payment, Please upload payment slip in menu >> Notice Payment

ขั้นตอนการสมัคร / The application steps

 • 1. กรอกข้อมูลการสมัครที่เมนู => สมัครแข่งขัน / Fill out the application in Register menu.
 • 2. โอนเงินค่าสมัครไปยังธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี : 5652322492
  ชื่อบัญชี : ชวินา ปานเจริญ
  Transfer money to SCB bank.
  Bank Account : 5652322492
  Bank Account Holder Name : CHAWINAR PARNJAREON
 • 3. แจ้งชำระเงิน โดย upload สำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่านเมนู => แจ้งชำระเงิน / Please confirm your payment by uploading bank transfer slip in Notice payment menu.
 • 4. สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและข้อมูลการสมัครได้หลังจากแจ้งชำระเงินไปแล้ว 1-3 วันทำการ ได้ที่เมนู => ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร / After notice of payment, You can check Payment status and application status within 1-3 days in Check Application Status menu.

อัตราค่าสมัครตามระยะทางการวิ่ง / Registration Fees

ประเภทวิ่ง / Race Categories ระยะทาง / Distance (km) ค่าสมัคร / Fees (THB)
Marathon 42.195 900
Half-Marathon 21.1 600
Mini-Marathon 10.5 350
Fun Run 4 250
Student 4 50