เกี่ยวกับงานมาราธอน

 

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท       กลุ่มอายุ (ชาย)     กลุ่มอายุ (หญิง) 

มาราธอน

42 .195 กม.

อายุ 16-29 ปี, 30-34 ปี,

อายุ 35-39 ปี, 40-44 ปี,

อายุ 45-49 ปี, 50-54 ปี, 

อายุ 55-59 ปี, 60-64 ปี, 

อายุ 65 ปีขึ้นไป

รุ่นทั่วไป,  

อายุ 30-39 ปี,

อายุ 40-49 ปี,

อายุ 50 ปีขึ้นไป 

ฮาล์ฟมาราธอน

21.1 กม.

อายุ 16-29 ปี, 30-34 ปี,   

อายุ 35-39 ปี, 40-44 ปี,

อายุ 45-49 ปี, 50-54 ปี, 

อายุ 55-59 ปี, 60-64 ปี,

อายุ 65 ปีขึ้นไป

รุ่นทั่วไป, อายุ 30-34 ปี,

อายุ 35-39 ปี,

อายุ 40-44 ปี,

อายุ 45-49 ปี,

อายุ 50 ปีขึ้นไป

มินิมาราธอน

10.5 กม.

อายุ ไม่เกิน 17 ปี, 

อายุ 18-29 ปี, 30-34 ปี, 

อายุ 35-39 ปี, 40-44 ปี,

อายุ 45-49 ปี, 50-54 ปี,

อายุ 55-59 ปี, 60-64 ปี,

อายุ 65-69 ปี,

อายุ 70 ปีขึ้นไป

อายุ ไม่เกิน 29 ปี,

อายุ 30-34 ปี,35-39 ปี,

อายุ 40-44 ปี, 45-49 ปี,

อายุ 50-54 ปี, 55-59 ปี,

อายุ 60 ปีขึ้นไป

ฟันรัน

4 กม.

อายุ ไม่เกิน 15 ปี, 

อายุ 16-49 ปี,

อายุ 50 ปีขึ้นไป

อายุ ไม่เกิน 15 ปี,

อายุ 16-49 ปี,

อายุ 50 ปีขึ้นไป

ฟันรัน

(นักเรียน)

4 กม.

ไม่มีการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขัน