เกี่ยวกับงานมาราธอน

 

การสมัครลงทะเบียน (Application)

1. สมัครทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ (Online Application)

  • สมัครออนไลน์ทาง http://my.raceresult.com/68487/ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้สมัครวิ่งในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนที่กำหนดบนเว็บไซต์ ลงนามผู้สมัครแล้วชำระเงิน

2. สมัครทางเว็บไซต์ (Website) สมัครผ่านในเว็บไซต์  http://www.hatyairunnerclub.com

3. สมัครโดยตรง (Walk in)

  • ที่ห้างโอเดียนช็อปปิ้งมอลล์หาดใหญ่ เริ่ม วันที่ 10 ก.พ. - 10 พ.ค. 2560         เวลา 10.00-20.00 น. (ที่เค้าท์เตอร์ประชาสัมพันธ์)

  • สนามกรีฑา(สนามล่าง)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอังคารที่ 18 เม.ย. 2560     เวลา 17.00-19.00 น.

  • สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 17.00-20.00 น.               

  • สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 10.00-19.00 น.                                                            

**หมายเหตุ : - ไม่มีการเปิดรับสมัครวิ่งทุกประเภท, ทุกระยะทาง ในเช้าวันแข่งขัน (28/5/60)

              - หากผู้สมัครยกเลิกการสมัครจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถวิ่งแทนกันได้

              - ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของการชำระค่าสมัครได้โดยตรงในเว็บไวต์นี้หลังจากส่งสำเนาใบโอนเงินแล้วภายใน 3-5 วันทำงาน      (เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ และ update ข้อมูลให้)

              - ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 10 พ.ค. 60 อาจไม่ได้รับเสื้อไซต์ที่ต้องการ หรือไม่ได้รับเสื้อ (ในกรณีเสื้อหมด)