เกี่ยวกับงานมาราธอน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10        เสด็จขึ้นครองราชย์

2. เพื่อเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหาดใหญ่ ครบรอบ 100 ปี ส่งเสริม             การท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง

4. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมั่นคงให้กับประเทศชาติ