เกี่ยวกับงานมาราธอน

 

เงินรางวัล

  • เงินรางวัลมาราธอน
Overall Marathon          ชาย          หญิง
อันดับที่ 1 8,000 8,000
อันดับที่ 2 6,000 6,000
อันดับที่ 3 5,000 5,000
อันดับที่ 4 4,000 4,000
อันดับที่ 5 3,000 3,000
อันดับที่ 6 - อันดับที่ 10 2,000 2,000
อันดับที่ 11 - อันดับที่ 15 1,800 1,500
อันดับที่ 16 - อันดับที่ 20 1,500 -
อันดับที่ 21 - อันดับที่ 30 1,000 -

 

  • เงินรางวัลฮาล์ฟมาราธอน

Overall Half Marathon

อันดับที่

  1

อันดับที่

  2

อันดับที่

  3

อันดับที่

  4

อันดับที่

  5

อันดับที่

 6-10

ชาย 3,000 2,500 2,000 1,500  1,000 500
หญิง 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500

 

 

  • เงินรางวัลประเภทโรงเรียน

1. เงินรางวัล 5,000 บาท

2. เงินรางวัล 3,000 บาท

3. เงินรางวัล 2,000 บาท

 

  • รางวัลพิเศษ

1. นักวิ่งมาราธอน ชายอายุ 70 ปีขึ้นไป และมาราธอน หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป                 รับรางวัลโล่เกียรติยศ

2. นักวิ่งที่แต่งกาย ประเภทแฟนซี จะได้รับรางวัลที่ระลึก 20 รางวัล