เกี่ยวกับงานมาราธอน

 

 

อัตราค่าสมัคร  

ประเภท

จำนวน

(คน)

สมัครช่วงที่ 1 สมัครช่วงที่ 2 สมัครช่วงที่ 3
กำหนดวันรับสมัคร   

03 ก.พ.

ถึง

31 มี.ค 60

01 เม.ย.

ถึง

10 พ.ค 60

27 พ.ค. 60

มาราธอน 

42 .195 กม.

700  700 บาท  900 บาท ปิดรับสมัคร

ฮาล์ฟมาราธอน

21.1 กม.

1,000  450 บาท  600 บาท 800 บาท

มินิมาธอน

10.5 กม.

1,800  350 บาท  350 บาท 500 บาท

ฟันรัน

4 กม.

2,500  250 บาท  250 บาท 250 บาท

ฟันรัน

(นักเรียน)

4 กม.

1,500  50 บาท  50 บาท 50 บาท