เกี่ยวกับงานมาราธอน

 

การรับบริการ

  • บริการอาหารเย็น วันเสาร์ที่ 27 พ.ค 2560 (17.00-19.00 น.)

  • บริการอาหารเช้า, ผลไม้ และเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย

  • บริการน้ำ น้ำหวาน เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมและผลไม้ บนเส้นทางการแข่งขัน

  • บริการรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่

  • บริการรับฝากสัมภาระ เริ่ม 03.00-11.00 น.

​