ข่าวประชาสัมพันธ์ : เดินวิ่งตามรอยพ่อ (Run For The King)

ประกาศวันที่ 23 ก.ย. 2559 ผู้เข้าชม : 943

เดินวิ่งตามรอยพ่อ (Run For The King)

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น.

วัตถุประสงค์
1. ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2. เพื่อรวมพลังแสดงความรัก, ความสามัคคี, และความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. เพื่อมอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องเล่นสนามให้โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ อ.นาหม่อม จ.สงขลา

 

จุดเริ่มต้น-เส้นชัย
ณ ลานจตุรัส หน้าหอนาฬิกานครหาดใหญ่

 

วันและสถานที่รับสมัคร

- วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 (เวลา 11.00-20.00 น.) ณ ร้านกาแฟ Calme house (ถ.ศรีภูวนารถ)
- วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามลู่ยาง มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ เวลา 17.00 น.-19.30 น.
- วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาอ่างน้ำ มอ. เวลา 06.00 น.-08.00 น.
- วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาจิระนคร เวลา 17.30 น.-20.00 น.
- วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ ลานจตุรัส หน้าหอนาฬิกา เวลา 13.00 น.-20.00 น.
- วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ ลานจตุรัส หน้าหอนาฬิกา เวลา 04.30 น.-05.50 น.

 

ประเภทการแข่งขัน
- เดิน-วิ่ง ฟันรันบุคคล
- เดิน-วิ่ง ฟันรันครอบครัว 
ระยะทาง 4 กม. เวลา 06.10 น.

  เดิน-วิ่ง ฟันรัน 4 กม.

 

ค่าสมัคร

  ค่าสมัคร เสื้อ
ประเภทบุคคลทั่วไป 250 /
ประเภทบุคคลทั่วไป 100 -
ประเภท พ่อ+ลูก, แม่+ลูก (2 คน) 150 -
ประเภทครอบครัว พ่อ+แม่+ลูก (3 คน) 200 -
ประเภทนักเรียน(ได้เหรียญกษาปณ์) 50 -
ประเภทนักเรียน วิ่งฟรี (สมัครที่โรงเรียนรายชื่อรวม) - -

 

 

รางวัล
- ผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1-10 ของทุกกลุ่มอายุจะได้รับรางวัล
- ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญกษาปณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ระลึก 1 เหรียญ(เฉพาะที่จ่ายค่าสมัคร)

- จับรางวัล ลุ้นตั๋วเครื่องบิน 2 รางวัล (4 ที่นั่ง)

 

การบริการ
- บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางวิ่ง
- บริการอาหารเช้า, เครื่องดื่มและผลไม้ หลังเข้าเส้นชัย
- บริการรับฝากสัมภาระ เวลา 05.00 น.-07.30 น. (ไม่รับฝากสิ่งของมีค่า)
- บริการรถพยาบาล และความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขัน

 

กติการการแข่งขัน
- นักวิ่งต้องมีอายุตามประเภทกลุ่มอายุที่เข้าแข่งขัน(โดย พศ. 2559-พศ. เกิด)
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
- นักวิ่งต้องเป็น พ่อ, แม่, ลูก หรือพี่น้องกันแท้จริง

 

แผนที่เส้นทางวิ่ง

 

เสื้อที่ระลึก

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร-->

 

Comment Facebook