ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10

ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2559 ผู้เข้าชม : 597

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10

           คณะกรรมการชมรมวิ่งหาดใหญ่ ขอกราบขอบพระคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วน ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งพี่น้องชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และที่ขาดไม่ได้คือ นักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          ปีนี้เป็นปีที่คณะกรรมการชมรมฯ ตื้นตันใจมาก เนื่องจาก มีหน่วยงาน เครือข่ายต่างๆ ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถจะเอ่ยนามได้หมด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้วยกำลังใจ กำลังทรัพย์ เวลา สถานที่ ความรัก ความสามัคคี ความทุ่มเท ตั้งใจ ฯลฯ แต่ปีนี้ความตั้งใจของทุกคนทำงานด้วยใจเกินร้อย แม้ว่า จะมีปัญหาและอุปสรรคให้ทีมงานต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา การจัดงาน แต่ละครั้ง ไม่ได้ง่ายเลย ต้องมีการเตรียมงานเป็นเวลาหลายเดือน กว่างานจะเป็นรูปร่าง ต้องมีการประชุมร่วมกันหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน ได้รับคำแนะนำ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดงานให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

           แม้ว่า ในความเป็นจริง ไม่มีงานใดที่สมบูรณ์แบบได้ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นความตั้งใจของประธานชมรมฯ ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน เราชาวชมรมวิ่งหาดใหญ่ รวมตัวกัน มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีกิจกรรมร่วมกัน คณะกรรมการชมรมฯทุกท่านทำด้วยใจ เรามิได้รับเงินเดือนหรือค่าแรง จากการจัดงาน หวังเพียงเพื่อเห็นรอยยิ้มของผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับสุขจากการออกกำลังกาย

           หากทำให้ชาวหาดใหญ่เดือดร้อนจากงานวิ่ง และมีความผิดพลาดประการใดจากการจัดงานครั้งนี้ ชมรมฯ ขอน้อมรับและขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอีกครั้ง นายวิชาญ ไตรสินวัฒนกุล ประธานชมรมวิ่งหาดใหญ่

   

   

Comment Facebook