ข่าวประชาสัมพันธ์ : เดิน-วิ่งวิสาขะ พุทธบูชา

ประกาศวันที่ 11 มี.ค. 2559 ผู้เข้าชม : 850

เดินวิ่ง วิสาขะบูชา

(20 พฤษภาคม 2559)

 

 

ความเป็นมา

      วันวิขาสาขบูชา คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า องค์การยูเนสโกแก่งสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันพระพุทธเจ้า ”ถือเป็นวันสำคัญของโลก เพื่อให้นักวิ่งเพื่อสุขภาพทั้งมวล  ตระนักให้ความสำคัญของ“การออกกำลังกาย“ ต้องควบคู่กันไปกับ“การออกกำลังจิต” ซึ่งนำมาให้มี “ร่างกายที่แข็งแรง และจิตจะแข็งแกร่ง สงบนิ่ง” พร้อมทั้งได้เข้าวัด ฟังธรรม ถือศิลห้า และเวียนเทียน

 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเป็นการปฎิบัติบูชา ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       2. เพื่อเป็นพุทธบูชา รำลึกถึงพระพุทธเจ้า เชิญชวนประชาชนออกกำลังกายบำเพ็ญตน ถือศิลฟํงธรรม และร่วมเวียนเทียน

       3. เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

สถานที่

      ณ วันหงส์ประดิษฐาราม อ หาดใหญ่ จสงขลา

 

ระยะทาง

      เดิน วิ่ง ระยะทาง 4 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขันเวลา 17.30 น.

 

ค่าสมัคร

      ค่าสมัครท่านล่ะ 150 บาท

 

รางวัล

      1. รับเสื้อวิสาขะอย่างดี 1 ตัว

      2. องค์พระหลวงปู่ทวด 1 องค์

 

กำหนดการ

      - เวลา 13.00 น. เปิดรับสมัคร

      - เวลา 17.00 น. ประธานในพิธีมาถึง

      - เวลา 17.10 น. ประธานชมรม กล่าวรายงาน

      - เวลา 17.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา

      - เวลา 18.30 น. พร้อมกันฟังธรรม ,ร่วมเวียนเทียน

 

การบริการ

      - น้ำดื่ม ระยะทาง 2 กิโลเมตร

      - อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย

      - รับฝากสัมภาระ เวลา 16.00-18.30 น.

 

รับสมัคร

      - สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่

        วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 17 00 20.00 น.

      - ศาลาอ่างน้ำ มอ หาดใหญ่

        วันอาทิตย์ ที่ 15พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00-8.00 น.

      - วัดหงส์ประดิษฐาราม อ หาดใหญ่

        วันจันทร์ที่ 20พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น.

Comment Facebook